200 cụm từ – Tiếng Đan Mạch – Tiếng Việt200 cụm từ – Tiếng Đan Mạch – Tiếng Việt
=== Đăng ký ===
▼▼▼ Nhiều video hơn ▼▼▼

#LearningPhrases

Hãy giúp tôi và đăng ký
========================================================

▼▼▼ Nhiều video hơn ▼▼▼

==Tiếng An-ba-ni==

==Tiếng Ả rập==

==Tiếng Bun-ga-ri==

==Tiếng Đức==

==Tiếng Anh==

==Tiếng Tây Ban Nha==

==Tiếng Pháp==

==Tiếng Italia==

==Tiếng Nhật==

==Tiếng Bồ Đào Nha==

==Tiếng Ru-ma-ni==

==Tiếng Nga==

==Tiếng Trung==

Nguồn: https://spirtavert.com/

Xem thêm bài viết khác: https://spirtavert.com/du-lich/

1 thought on “200 cụm từ – Tiếng Đan Mạch – Tiếng Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *